VANUSEPIIRANGUD

I Klassi pürotehniliste toodete vanusepiirid:

1) komplekttoodetel – 18 aastat;

2) tulepööristel (maapöörised, liblikad) – 18 aastat;

3) peamiselt suitsuefektiga toodetel – 12 aastat;

4) torulaengud  – 18 aastat;

5) fontäänid (vulkaanid) – 12 aastat;

6) sisetooted – 12 aastat;

7) paugutid – MÜÜK KEELATUD;

8) raketid – 18 aastat.

II Klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 18-aastasele isikule.

III Klassi pürotehnilist toodet võib võõrandada vähemalt 21-aastasele isikule isikut tõendava dokumendi esitamisel. Ostjalt võetakse allkiri selle kohta, et pürotehnilist toodet kasutatakse üksnes kasutusjuhendis ettenähtud viisil ja otstarbel ning kooskõlas käesoleva seaduse nõuetega.

ÖÖRAHU
Tuletame meelde, et ajavahemikul 23.00 – 7.00 ei ole lubatud asulates või muudel tiheasustusega aladel heliefektiga pürotehnilisi tooteid kasutada. Keeld ei kehti uusaastaööl ja kohaliku omavalitsuse ilutulestiku korraldamise loa olemasolul.

Close

FacebookGoogleMySpaceRSSTwitter